Wednesday, July 3, 2013

Επιδημίες: Ενίσχυση του συστήματος προειδοποίησης και ταχείας αντίδρασης

Η ικανότητα της ΕΕ να αντιμετωπίζει τις διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, όπως ο κορονοϊός, το ξέσπασμα του Ε.coli το 2011 ή ο ιός της γρίπης H1N1 το 2009 θα ενισχυθεί με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που ενέκρινε το ΕΚ την Πέμπτη. Οι νέοι κανόνες εισάγουν ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, διευκολύνουν την από κοινού αγορά εμβολίων ενώ καταστούν δυνατή τη κήρυξη πανευρωπαϊκής κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις κρίσεων.

Η νέα νομοθεσία στηρίζεται στα διδάγματα από πρόσφατες κρίσεις, όπως το ξέσπασμα του Ε.coli το 2011, το σύννεφο ηφαιστειακής τέφρας το 2010 ή η πανδημία του ιού της γρίπης H1N1 το 2009. Οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις θα ενισχυθούν ώστε να βελτιωθεί ο συντονισμός και να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης.


"Η σημερινή ψηφοφορία είναι χωρίς αμφιβολία ένα σημαντικότατο επίτευγμα", δήλωσε ο εισηγητής Gilles Pargneaux (Σοσιαλιστές, Γαλλία) προσθέτοντας τα εξής: "Η πρόσβαση στα εμβόλια θα είναι δικαιότερη καθώς αυτά θα είναι διαθέσιμα σε πιο συμφέρουσες τιμές. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδιαίτερα για τις μικρότερες χώρες που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις υπερβολικές τιμές κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιδημιών".

Το νομοθετικό ψήφισμα εγκρίθηκε με 678 ψήφους υπέρ, 21 κατά και 4 αποχές.

Ομαδική αγορά φαρμάκων και εμβολίων από τα κράτη μέλη

Η νέα νομοθεσία θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αγοράζουν τα φάρμακα από κοινού, και, συνεπώς, σε φθηνότερες τιμές, ενώ θα καταστήσει δικαιότερη την πρόσβαση σε εμβόλια.

Κατά τη διάρκεια της επιδημίας του ιού της γρίπης H1N1 το 2009, τα κράτη μέλη έφτασαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να προμηθευτούν τα εμβόλια που ήταν διαθέσιμα μόνο σε περιορισμένες ποσότητες.

Πανευρωπαϊκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία

Το νομοθετικό κείμενο εισάγει για πρώτη φορά τη δυνατότητα κήρυξης μιας πανευρωπαϊκής κατάστασης "έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία", προκειμένου να επιταχυνθεί η έγκριση των φαρμάκων που απαιτούνται για την καταπολέμηση της κρίσης. Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από την ΕΕ να περιμένει έως ότου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώσει μια διεθνούς εμβέλειας κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Δεδομένου ότι ορισμένες πρόσφατες επιδημίες συνδέονταν με στελέχη του ιού της γρίπης των χοίρων ή των πουλερικών, το κείμενο έχει ως στόχο να διασφαλίσει επίσης τη διαλειτουργικότητα μεταξύ του υγειονομικού και του κτηνιατρικού τομέα για το σχεδιασμό ετοιμότητας και αντίδρασης.

Η ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων

Το κείμενο τονίζει ότι το σύστημα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια. Οι εμπειρογνώμονες συνεπώς θα πρέπει να δηλώνουν, όποτε ζητείται η γνωμοδότησή τους, κάθε συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους.

Επόμενα βήματα

Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 http://www.europarl.europa.eu
3/7/13

No comments :

Post a Comment

Only News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

https://www.youtube.com/watch?v=q6zSoc2ntM4

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Calculadora para la Cola de Vacunación en México

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin