Thursday, January 9, 2014

Αποκαλυπτική έκθεση: Έτσι τουρκοποιούνται τα κατεχόμενα

 Θανάσης Αθανασίου
Συνταρακτικά είναι τα στοιχεία που περισυνέλεξε και παρουσίασε στον Πρόεδρο Αναστασιάδη, η Διακομματική Επιτροπή που μελέτησε το ζήτημα των προσφυγών ελληνοκυπρίων στη λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων. 5,200 πρόσφυγες αποτάθηκαν στη λεγόμενη επιτροπή ενώ η αποζημίωση ανέρχεται μόνο στο 9% της πραγματικής αξίας των περιουσιών. Στόχος της Τουρκίας, επισημαίνει η Διακομματική, είναι η πλήρης τουρκοποίηση των κατεχομένων. Σημειώνεται ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής της ισχύουσας ιδιοκτησιακής ισορροπίας. Επιπλέον, σε περίπτωση λύσης, οι ε/κ περιουσίες στα κατεχόμενα ενδέχεται να υπολογιστούν στη βάση του 9% ενώ οι τ/κ περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές θα εκτιμηθούν στη βάση των πολλαπλάσια υψηλότερων τιμών που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση συντάχθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Χαρακτηριστικό αποτρεπτικό μέτρο που μελετάται, αφορά στην καταβολή φόρου, υπολογισμένου στην εκτιμημένη αξία και όχι στην τιμή ξεπουλήματος.

Η  Διακομματική Επιτροπή η οποία μελέτησε το πιο πάνω ζήτημα, τονίζει στην έκθεση της προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη την αδήριτη ανάγκη λήψης μέτρων προς αποφυγή μαζικών προσφυγών ελληνοκυπρίων στην «Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας»- ΕΑΠ (Λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων).

Επισημαίνεται παράλληλα ότι επιβάλλεται να εξαγγελθούν άμεσα μέτρα προς ανακούφιση των οικονομικά δυσπραγούντων προσφύγων ώστε να αρθούν οι λόγοι που τους οδηγούν στη λεγόμενη επιτροπή.

5,200 πρόσφυγες στη λεγόμενη επιτροπή

Τα στοιχεία της έκθεσης είναι συνταρακτικά και δείχνουν ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου προσέφυγαν στην επιτροπή 5,200 πρόσφυγες. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την κοινοποιηθείσα στον Πρόεδρο έκθεση, το φαινόμενο του μεγάλου αριθμού προσφύγων στην ΕΑΠ παρουσιάστηκε μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) για αναγνώριση της ΕΑΠ, ως νόμιμου εσωτερικού ένδικου μέσου της κατοχικής Τουρκίας , κατόπιν παραδοχής της ίδιας της Τουρκίας ότι ελέγχει πλήρως και από κάθε άποψη το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την Διακομματική Επιτροπή, η σοβαρότητα της κατάστασης επιβάλλει άμεσες ενέργειες για να καταστεί εφικτή η ανακοπή του ήδη μεγάλου αριθμού προσφύγων με εμφανείς πλέον τους κινδύνους εκ του αποτελέσματος.

Πρακτορείο ξεπουλήματος σε εξευτελιστικές τιμές

Το όργανο αυτό (ΕΑΠ), έχει μεν θεωρητικά δικαιοδοσία αποζημίωσης, ανταλλαγής και αποκατάστασης ακίνητης ιδιοκτησίας των προσφευγόντων ε/κ, αλλά ενεργεί στην πραγματικότητα, ως πρακτορείο ξεπουλήματος σε εξευτελιστικές τιμές της ακίνητης περιουσίας των ε/κ στα κατεχόμενα.

Κίνδυνος ανατροπής της ισχύουσας ιδιοκτησιακής ισορροπίας

Φαίνεται έκδηλα, σύμφωνα με τη Διακομματική Επιτροπή, ότι στόχος της κατοχικής Τουρκίας είναι η περιουσιακή εθνοκάθαρση και πλήρης περιουσιακή τουρκοποίηση του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου, ώστε σταδιακά η de facto διχοτόμηση να τείνει να καταστεί de jure με επίκληση της νέας ιδιοκτησιακής κατάστασης. Τονίζεται ότι η εκποίηση ε/κ περιουσιών δύναται να επιφέρει σταδιακά στα προσεχή δύο με τρία χρόνια ανατροπή της ισχύουσας ιδιοκτησιακής ισορροπίας.

Αποζημίωση στο 9% της πραγματικής αξίας

Παράλληλα, η αυξανόμενη τάση προσφυγών στην ΕΑΠ και το ξεπούλημα ε/κ περιουσιών θα έχει στο μέλλον δυσμενέστατες επιπτώσεις στις διαπραγματεύσεις για επίλυση του κυπριακού . Επιπλέον, σε περίπτωση λύσης, όσον αφορά την περιουσιακή και εδαφική πτυχή, η εκτίμηση των ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα εδάφη δυνατόν να ζητηθεί να υπολογιστεί συγκριτικά στη βάση των εξευτελιστικών αποζημιώσεων της ΕΑΠ. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ανέρχονται περίπου στο 9% της πραγματικής αξίας. Από την άλλη, οι τ/κ περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές θα εκτιμηθούν στη βάση των πολλαπλάσια υψηλότερων τιμών που ισχύουν στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας..........- See more at: http://www.sigmalive.com/news/local/90120#sthash.CnfuQVd6.dpuf

9/1/14
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

 ----------------

No comments :

Post a Comment

Only News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

https://www.youtube.com/watch?v=q6zSoc2ntM4

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Calculadora para la Cola de Vacunación en México

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin