Thursday, April 25, 2013

Τα κυριότερα σημεία του μνημονίου

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, κατέθεσε την Πέμπτη το πρωί το τελικό κείμενο του μνημονίου στην Σύσκεψη των Αρχηγών το οποίο θα υποβληθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Πρόκειται για τέσσερα έγγραφα που περιλαμβάνουν το αναλυτικό κείμενο του μνημονίου, τη δανειακή σύμβαση, τους γενικούς όρους της δανειακής σύμβασης και τους ειδικούς όρους της δανειακής σύμβασης.

Διαβάστε τα κυριότερα σημεία της δανειακής σύμβασης


Μέτρα για έσοδα
1.Αύξηση των εσόδων από την φορολόγηση των ακινήτων κατά 75εκ.
2. Αύξηση του εταιρικού φόρου κατά 12,5%
3. Αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των εσόδων από τόκους κατά 30%
4. Αύξηση της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών καταθέσεων από 0,11% σε 0,15% με ποσοστό 25/60 να καταλήγει στο ειδικό ταμείο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
5. Υιοθέτηση ειδικής φορολόγησης της κυκλοφορίας των οχημάτων με βάση περιβαλλοντολογικά κριτήρια μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Επιπρόσθετα έσοδα μπορούν να προκύψουν μέσω των φόρων εγγραφής.
6. Αύξηση των τελών για υπηρεσίες που παρέχονται από το κράτος κατά 17%.
Mείωση των εξόδων του κράτους
Περιλαμβάνεται η εισαγωγή ελέγχων σε ότι αφορά την δημόσια υγεία, η μείωση των εξόδων που αφορούν τα σχέδια στέγασης κατά 36 εκ ευρώ, περιορισμό των πασχαλινών επιδομάτων, κλιμακωτή μείωση των απολαβών του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα συνταξιούχων και εργαζόμενων ως εξής: 0 έως 2,000 0,8%, 2,001 έως 3,000: 1% ευρώ 3,001 έως 4,000: 1,5%  άνω των 4000: 2,0%. Επίσης περιλαμβάνεται η εισαγωγή κατά το 2014, μέτρων αναδιάρθρωσης στο εκπαιδευτικό σύστημα με μείωση των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά τα νυκτερινά σχολεία.


Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του μνημονίου
(Πατήστε στη φωτογραφία για να τη δείτε σε μεγέθυνση)
Name
Φορολογικά μέτρα με ισχύ από το 2012
Κλιμακωτή εφαρμογή μείωσης των απολαβών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, συνταξιούχων και εργαζομένων ως εξής:

€0-1000: 0%
€1001-1500: 6,5%
€ 1501 - 2000: 8,5%
€2001-3000: 9,5%
€3001 έως 4000: 11,5%
Άνω των € 4001: 12,5%.

Παράταση στην αναστολή της ΑΤΑ για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του προγράμματος

Επέκταση παγώματος προσαυξήσεων και γενικών αυξήσεων σε μισθούς στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και προσωρινή συνεισφορά στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, των ακαθάριστων αποδοχών και συντάξεων, κατά τρία επιπλέον έτη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.

 • Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα κατά τουλάχιστον τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια, κατά την περίοδο 2012-16
 • Πάγωμα της πρόσληψης νέου προσωπικού σε υψηλόβαθμες θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τρία επιπλέον χρόνια, μέχρι την 31η  Δεκέμβρη 2016
 • Εφαρμογή πολιτικής πρόσληψης ενός ατόμου για κάθε τέσσερις συνταξιούχους
 • Θέσπιση μέτρων για την αύξηση της κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων εντός και μεταξύ των υπουργείων
 • Εφαρμογή τετραετούς σχεδίου με στόχο την κατάργηση τουλάχιστον 1880 θέσεων μόνιμης απασχόλησης
 • Πάγωμα της πρόσληψης νέου ωρομίσθιου προσωπικού και επιβολή άμεσης εφαρμογής της κινητικότητας εντός και μεταξύ των υπουργείων και άλλων κρατικών φορέων. Στην περίπτωση της υγείας και της ασφάλειας, προνοείται η  πρόσληψη ενός ατόμου για κάθε πέντε συνταξιοδοτούμενους.
Φορολογικά μέτρα με ισχύ από το 2013
Μέτρα για μείωση δαπανών
Εξασφαλίζεται μείωση των συνολικών δαπανών για τις κοινωνικές παροχές, κατά τουλάχιστον 113 εκατ. ευρώ μέσω κατάργησης επιδομάτων:

 • Μητέρας και άλλων οικογενειακών επιδομάτων
 • Κατάργηση συμπληρωματικών επιδομάτων
 • Κατάργηση επιδόματος του Πάσχα για τους συνταξιούχους.

Να εξασφαλιστεί μείωση κατά τουλάχιστον 29 εκατομμύρια ευρώ, στο σύνολο των δαπανών για αποζημιώσεις εργαζομένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με:

 • Φορολόγηση των συντάξιμων επιδομάτων που παρέχονται σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους και εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα
 • Μείωση των αποζημιώσεων που προβλέπονται για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και μείωση όλων των υπόλοιπων επιδομάτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • Μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης για επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό κατά 15%.
 • Να εξασφαλιστεί η περαιτέρω μείωση της τρέχουσας αποζημίωσης, για μεσημεριανό γεύμα / δείπνο κατά 50%
 • Μείωση ορισμένων παροχών και προνομίων για τους υπαλλήλους του κράτους και τους ανώτερους κυβερνητικούς υπαλλήλους με:
 • Αναστολή του δικαιώματος να ταξιδεύουν πρώτη θέση
 • Το δικαίωμα για επαγγελματικά ταξίδια σε πρώτη θέση πρέπει να διατηρηθεί για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων
 • Κατάργηση του δικαιώματος αφορολόγητων οχημάτων για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ανώτερους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας

Επέκταση του παγώματος των μισθών και προσωρινής συνεισφοράς επί των ακαθάριστων εσόδων, συμπεριλαμβανομένων όλων των κυβερνητικών υπαλλήλων και μόνιμων γραμματέων (129 άτομα) για το 2013-2016, συμπεριλαμβανομένων των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα σχετικά με το Σχέδιο Συντάξεων
 • Πάγωμα συντάξεων του δημόσιου τομέα
 • Αύξηση ορίου αφυπηρέτησης κατά 2 έτη
 • Μείωση προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, όπως τα μέλη του του στρατού και της αστυνομίας, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια, ιδίως όσον αφορά τις εφάπαξ παροχές
 • Μόνιμη εισφορά 3% επί των συντάξιμων αποδοχών για χήρες και Ορφανά Ταμείου από κρατικούς αξιωματούχους που δικαιούνται σύνταξη και φιλοδώρημα.

Εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμιστικών μέτρων στο πλαίσιο του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από:

 • Μείωση (κατ΄αναλογία) των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Γενικό Σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Πάγωμα των συντάξεων για την περίοδο 2013-2016
 • Μέτρα αύξησης των εσόδων
 • Αύξηση ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού,
 • Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα (0.20 σεντ πάνω ανά πακέτο των 20 τσιγάρων)
 • Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τη μπύρα κατά 25%,
 • Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για την ενέργεια, δηλαδή, για τα προϊόντα του πετρελαίου, με την αύξηση φορολογικού συντελεστή για
 • καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη και πετρέλαιο) σε από 0,07 ευρώ.
 • Αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 17% σε 18%
 • Φόρος 20% επί των κερδών στα στοιχήματα (ΟΠΑΠ)
Φορολογικά μέτρα με ισχύ από το 2014
Μέτρα για τις δαπάνες
Εξασφαλίζεται μείωση των συνολικών δαπανών σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές παροχές, κατά ένα τουλάχιστον 28,5 εκατομμύρια ευρώ
Περαιτέρω μείωση των απολαβών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, μισθωτών και συνταξιούχων με αποκοπή 3% σε όλες τις αμοιβές.
Θέσπιση τέλους για μηνιαίες κάρτες για τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς για φοιτητές και συνταξιούχους.

Μέτρα αύξησης των εσόδων
Επέκταση εφαρμογής της προσωρινής εισφοράς επί των ακαθάριστων αποδοχών και συντάξεων των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 ως ακολούθως:

0 ευρώ - 1.500 ευρώ 0%
1.501 - 2.500: 2,5%

2.501 - 3.500: 3,0%

3.501 -: 3,5%.

 • Αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 18% το 2013 σε 19% το 2014.
 • Αύξηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από 8% σε 9%.
 • Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης για την ενέργεια, δηλαδή, για τα προϊόντα του πετρελαίου, με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα (βενζίνη και πετρέλαιο) από 0,05 ευρώ.
 .sigmalive.com
25/4/13
--
-
 

No comments :

Post a Comment

Only News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

https://www.youtube.com/watch?v=q6zSoc2ntM4

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Calculadora para la Cola de Vacunación en México

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin