Showing posts with label μεθοριακοί σταθμοί. Show all posts
Showing posts with label μεθοριακοί σταθμοί. Show all posts

Wednesday, September 3, 2014

Ο άνεμος και ο χρόνος μεταλλάσσουν την FYROM σε Μακεδονία?

ΑΝ 6/10/ 12
Για την συνάντηση του Έλληνα ΥΠ ΕΞ με τον Σκοπιανό ομόλογό του, στο περιθώριο της 67ης Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε. η ενημέρωσή έγινε κυρίως από σκοπιανά ΜΜΕ [1]. 
Από τις ίδιες πηγές διοχετεύθηκαν και οι φωτογραφίες του κινητού πρόχειρου παραβάν, κατά κανόνα κομμένες,  πλην μίας όπου φαίνεται η πραγματικότητα. Το ποια χώρα δεν τιμά ο χώρος της συνάντησης (εικ.1, εικ.2), όπως διαμορφώθηκε, είναι πασιφανές και δεν σχολιάζεται εδώ. Πρέπει να σημειωθεί μόνο ότι η συνάντηση έγινε μετά από αίτημα του Σκοπιανού ΥΠ ΕΞ, κ Ποπόσκι. Σχετική ανακοίνωση για την συνάντηση έγινε από την επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού ΥΠ ΕΞ [2]. Στην επίσημη ιστοσελίδα του σκοπιανού ΥΠ ΕΞ δεν υπάρχει τίποτα ούτε μία φωτογραφία από την συνάντηση. Το ίδιο και στο site vlada της σκοπιανής κυβέρνησης.

Tuesday, August 13, 2013

Τα σκοπιανά οχήματα με “ΜΚ” δίχως αυτοκόλλητο ακύρωσης θα ακινητοποιούνται - ΑΡΧΕΊΟ 5/8/11 updated

………Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος ότι, σε περίπτωση αφαίρεσης του αυτοκόλλητου από το όχημα και εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό είτε από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές της χώρας μας   (Τελωνειακές, Αστυνομικές κ.λ.π.) είτε κατόπιν συγκεκριμένης καταγγελίας από πολίτες, τότε λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την μη περαιτέρω κυκλοφορία του οχήματος αυτού.”
...............................................................

Monday, August 29, 2011

Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ” Μέρος 2ο .......

Ταξιδεύοντας από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη -Λάρισα και μετά την γέφυρα του γαλλικού ποταμού προπορευόταν ρυμουλκούμενη νταλίκα από Σκόπια με αυτοκόλλητο ΜΚ σε ευκρινές σημείο. Λίγο πιο κάτω το ίδιο σε επιβατικό όχημα Έχοντας στο αυτοκίνητο την απόφαση του υπουργείου οικονομικών (Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”), έστριψα αριστερά στον σταθμό αστυνομίας που είναι στα διόδια Μαλγάρων. Αφού τους έδειξα την σχετική απόφαση/οδηγία (Δ19Β 5032873 ΕΞ 2011/28/7/2011) ,ζήτησα να ακινητοποιηθούν τα δυο αυτά οχήματα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε αποκόλλησης των σημάτων ΜΚ , είτε τοποθέτησης αυτοκόλλητου ακύρωσης/επιφύλαξης. Η άμεση απάντηση των οργάνων ήταν : και στα τελωνεία τι κάνουν ? Κάθονται στα κλιματιστικά τους και τα αφήνουν να περάσουν έτσι? Ώσπου να τους εξηγήσω και να διαβάσουν ακόμα μια φορά πιο προσεκτικά το έγγραφο, το ΙΧ επιβατικό πέρασε τα διόδια. Προσπάθησα επαναλαμβάνοντας τις συνέπειες σιωπηρής αναγνώρισης από εμάς εδώ στην Ελλάδα της ονομασίας “Μακεδονία” ώστε να γίνει εφαρμογή της οδηγίας (Δ19Β 5032873 ΕΞ 2011/28/7/2011) στο φορτηγό τουλάχιστον που πλησίαζε τα διόδια, αλλά μάταια. Πάλι οι ευθύνες στα τελωνεία.
Πέρασα τα διόδια, και μετά από 5-6 χιλιόμετρα, προσπέρασα το συγκεκριμένο φορτηγό να συνεχίζει την πορεία του ανενόχλητο. Το ΙΧ δεν το συνάντησα : ίσως αν έτρεχα με 160 θα το συναντούσα.
Στην επιστροφή την άλλη μέρα και στο parking τω Τεμπών προς Κατερίνη ήταν παρκαρισμένο άλλο ΙΧ με αρχικά ΜΚ (φωτογραφία πάνω). Δίπλα στο ίδιο parking παρκαρισμένα τουριστικά και ΙΧ από άλλες χώρες να βλέπουν ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα ο κωδικός “ΜΚ” . Στο απέναντι parking προς Λάρισα ήταν περιπολικό με όργανα που έβαζαν σε τάξη τη κίνηση. Δεν τους απασχόλησα.
Πριν δύο εβδομάδες, σε διαδρομή από Κομοτηνή προς Θεσσαλονίκη και λίγο πριν την Ξάνθη, ο ίδιος κωδικός σε νταλίκα (φωτογραφία κάτω ). Κατεβαίνοντας το Δερβένι, το ίδιο σε μια άλλη. Γενικά, είτε σε ΙΧ. είτε σε φορτηγά από Σκόπια διαπιστώνει κανείς, ότι ένα ποσοστό γύρο στο 20-25% έχουν αυτοκόλλητα ΜΚ χωρίς σήμα ακύρωσης /επιφύλαξης και κυκλοφορούν ανενόχλητα.

 Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”
α)Το αριθμ. Πρωτ. Φ432/29947/3492/15-7-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορευματικών
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
β) Η από 20-5-2011 επιστολή της Δημοκρατικής Αναγέννησης
γ) Το αριθμ. πρωτ. Γ411/25663/2378/8-6-2011 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
δ) Το αριθμ. πρωτ. 29461/22-6-2011 έγγραφο της Α3 Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών
Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, υπενθυμίζουμε την αριθμ. Ε2748/315/ΑΟ019/ 24-
10-95 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με
FYROM» η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και FYROM
της 13ης -9-1995, με την οποία προβλέπεται ότι κατά την είσοδο οχημάτων(ιδιωτικών, λεωφορείων,
φορτηγών) που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ” στην επικράτεια της Ελλάδος, οι Τελωνειακές αρχές
θέτουν πάνω σε ελεύθερο χώρο στο πίσω τζάμι των ιδιωτικών οχημάτων και στην περίπτωση των
λεωφορείων και φορτηγών στο πρόσθιο ή στο οπίσθιο μέρος αυτών αυτοκόλλητο, επί του οποίου
αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο της Ελληνικής επιφύλαξης για τη χρήση του κωδικού αυτού:
«Η χρήση/αναγραφή του χαρακτηριστικού σήματος ΜΚ επί του παρόντος οχήματος δεν
συνεπάγεται αναγνώριση από την Ελλάδα της ισχύος αυτού».
Το αυτοκόλλητο αυτό πρέπει να παραμένει επί του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της
κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, οχήματα δε που δεν φέρουν το αυτοκόλλητο δεν επιτρέπεται να
κυκλοφορούν.
Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος ότι, σε περίπτωση
αφαίρεσης του αυτοκόλλητου από το όχημα και εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό είτε από τις αρμόδιες
διωκτικές αρχές της χώρας μας ( Τελωνειακές, Αστυνομικές κ.λ.π.) είτε κατόπιν συγκεκριμένης
καταγγελίας από πολίτες, τότε λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την μη περαιτέρω κυκλοφορία
του οχήματος αυτού.
Ο προϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Εσωτερική Διονομή:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Οικονόμου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. 1. Καπελέρη
3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Κ. Νηχωρίτη
4. Δ/νση 19η / Τμήματα Α’, Β’ 2


You might also like:

Wednesday, August 3, 2011

Οι «πατριώτες» του βορρά και πράξεις «ανδρείας» αυτόκλητων προστατών της ελληνικότητας της Μακεδονίας .......

Αναδημοσίευση περίεργου άρθρου της καθημερινής στις 30/10/2009
Τον αρθρογράφο δεν τον απασχόλησε πως περνάνε σκοπιανά αυτοκίνητα με τα αρχικά ΜΚ από τους μεθοριακούς σταθμούς Νίκης, Δοϊράνης. Ευζώνων κλπ, αλλά ένα τραβηγμένο περιστατικό και οι δήθεν μη μεμονωμένες περιπτώσεις αυτοδικίας.

 Δέχεται μάλιστα ότι το αυτοκόλλητο ΜΚ πρέπει οπωσδήποτε να το έχουν τα σκοπιανά αυτοκίνητα για να είναι νόμιμα.

**********************************************************************************************
Tου Σταυρου Τζιμα
 
Περασμένη Παρασκευή, γύρω στις δώδεκα το μεσημέρι. Στην οδό Αγίας Σοφίας, στο κομμάτι μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σταθμεύει ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο με πινακίδες Σκοπίων, ο ένας εκ των δυο επιβατών, μπαίνει για ψώνια σε γνωστό κατάστημα της πόλης και ο οδηγός παραμένει στη θέση του με τα φώτα προειδοποίησης (alarm) σε λειτουργία. Από τη διασταύρωση εμφανίζεται μοτοσικλέτα, η οποία σταματάει πίσω από το αυτοκίνητο και ο κρανοφόρος οδηγός βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι με το οποίο αρχίζει να χαράζει το αυτοκίνητο πίσω στο πορτ μπαγκάζ, όπου υπήρχε το αυτοκόλλητο «MK», το σήμα δηλαδή της χώρας που πρέπει να έχει κάθε όχημα όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό.
Εκπληκτος ο οδηγός του ζητάει εξηγήσεις αλλά εκείνος συνεχίζει, υπό τα όμματα δεκάδων αδιάφορων περαστικών, απτόητος και ταυτόχρονα παραληρεί: «που πας ρε γ… μ’ αυτό το κ... χαρτο, δεν ξέρεις ότι η Μακεδονία είναι ελληνική;», «πώς τολμάς ρε γυφτοσκοπιανέ να προκαλείς μ’ αυτόν τον τρόπο;», και άλλα ακατάληπτα. Μόλις ολοκλήρωσε το «εθνικό» έργο κλότσησε το αυτοκίνητο, ανέβηκε στο μηχανάκι και κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα της κυκλοφορίας εξαφανίστηκε. Ενας τολμηρός περαστικός κράτησε...
...τον αριθμό κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας και μόλις ο καλός μας «υπερπατριώτης» έφυγε πλησίασε τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος μιλούσε άπταιστα ελληνικά, του τον έδωσε προτρέποντάς τον να καλέσει την αστυνομία για να καταγγείλει την επίθεση. Ο άλλος χαμογέλασε μελαγχολικά και βάζοντας μπρος το αυτοκίνητο είπε: «όχι κύριε, ευχαριστώ, δεν έχει νόημα. Απλώς δεν θα ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ». Και βέβαια δεν θα ξανάρθει. Τούτη την φορά του προκάλεσαν φθορές στο αυτοκίνητο, αύριο θα βρεθεί κάποιος άλλος να του τρυπήσει το λάστιχο και την τρίτη να του το κάψει.
Μεμονωμένο περιστατικό; Οχι, δυστυχώς. Στα πολυκαταστήματα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά και σε χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, όπου συρρέουν, Παρασκευή και Σάββατο κυρίως, πελάτες από τα Σκόπια καταγράφονται συχνά τέτοιες πράξεις «ανδρείας» αυτόκλητων προστατών της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Τα θύματα καταγγέλλουν τις εναντίον τους επιθέσεις μόλις επιστρέψουν, τροφοδοτείται κλίμα ανθελληνισμού και ανασφάλειας και κάποιος που θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα το σκέφτεται δυο φορές ή λέει άστο καλύτερα. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο; η αγορά της Θεσσαλονίκης που στενάζει στη δίνη της οικονομικής κρίσης και ελπίζει στη «σκοπιανή» -όπως και γενικότερα στην από βορράν- πελατεία.
Αραγε δεν το αντιλαμβάνονται όσοι επιμένουν να τροφοδοτούν, στο όνομα του πατριωτισμού, κλίμα εθνικιστικής υστερίας στο οποίο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι πάσης φύσεως «γενναίοι του βορρά» για να καταστρέφουν αυτοκίνητα ανύποπτων γειτόνων που περνούν τα σύνορα για να μας αφήσουν τα καλά τους λεφτά;
Από την Καθημερινή

***********************************************************************************************
 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ :

1) "ο κρανοφόρος οδηγός βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι με το οποίο αρχίζει να χαράζει το αυτοκίνητο πίσω στο πορτ μπαγκάζ, όπου υπήρχε το αυτοκόλλητο «MK», το σήμα δηλαδή της χώρας που πρέπει να έχει κάθε όχημα όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό"..........


Στο εξωτερικό όχι όμως στην Ελλάδα που σύμφωνα με την ενδιάμεση συμφωνία η ονομασία είναι ΦΥΡΟΜ (FYROM) και θα έπρεπε να την σέβονται και οι ίδιοι οι Σκοπιανοί.

Επί πλέον πρέπει να τονιστεί ότι  στην Θεσσαλονίκη "όλοι κρατάνε μαχαίρι" και "το βγάζουν"......
.......αστεία πράγματα τώρα!!!!!!!


2)Μεμονωμένο περιστατικό; Οχι, δυστυχώς. Στα πολυκαταστήματα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά και σε χώρους στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, όπου συρρέουν, Παρασκευή και Σάββατο κυρίως, πελάτες από τα Σκόπια καταγράφονται συχνά τέτοιες πράξεις «ανδρείας» αυτόκλητων προστατών της ελληνικότητας της Μακεδονίας.........


Πλησιάζουν δυο χρόνια από τότε που δημοσιεύθηκε το άρθρο και πουθενά δεν είδαμε τέτοια περιστατικά ,ούτε στον ελληνικό τύπο ,ούτε στον σκοπιανό, που τακτικά τον διαβάζουμε για θέματα σχετικά με την Ελλάδα.


3) Άραγε δεν το αντιλαμβάνονται όσοι επιμένουν να τροφοδοτούν, στο όνομα του πατριωτισμού, κλίμα εθνικιστικής υστερίας στο οποίο βρίσκουν πρόσφορο έδαφος οι πάσης φύσεως «γενναίοι του βορρά» για να καταστρέφουν αυτοκίνητα ανύποπτων γειτόνων που περνούν τα σύνορα για να μας αφήσουν τα καλά τους λεφτά; .........


Τι να πει κανείς τώρα. Πολλά λεφτά αφήνουν οι συγκεκριμένοι γείτονες όταν επισκέπτονται την Ελλάδα.
 *************************************************************************************************
ΣΧΕΤΙΚΑ :   

Tuesday, August 2, 2011

Συνεχίζουν να μπαίνουν και ΙΧ σκοπιανά με το αυτοκόλλητο ΜΚ.......

      Εκτός από τις νταλίκες που συστηματικά έχουν το αυτοκόλλητο ΜΚ,συνεχίζουν να εμφανίζονται και ΙΧ με το ίδιο αυτοκόλλητο.

     Είναι προφανές ότι σε κάποιους μεθοριακούς σταθμούς δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία , η δεν έχουν σαφείς οδηγίες τι πρέπει να κάνουν.
Το αποτέλεσμα όμως είναι αρκετά αυτοκίνητα με εμφανές το ΜΚ να εμφανιζονται σε εθνικούς δρόμους και σε παραλίες παρουσία ξένων τουριστών.

   Το ερώτημα είναι αμείλικτο: Πως ζητάμε από τους άλλους να σεβαστούν την Ιστορία μας και το Διεθνές Δίκαιο όταν εμείς δεν τα δίνουμε την πρέπουσα σημασία.

    Άσχετα με το τι κάνουν οι Σκοπιανοί στην χώρα τους και σε άλλες χώρες , η κυκλοφορία εδώ στην Ελλάδα αυτοκινήτων με τα αρχικά ΜΚ είναι σιωπηλή αναγνώριση ότι είναι Μακεδονία και όχι ΦΥΡΟΜ(FYROM).
****Η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγο μετά τα διόδια Μαλγάρων και στο βάθος φαίνεται ο Όλυμπος.

ΣΧΕΤΙΚΑ :   

Sunday, March 13, 2011

Τα αρχικά ΜΚ και το ISO του ΟΗΕ ........

Το αυτοκίνητο στην φωτογραφία είναι στον περιφερικό Θεσσαλονίκης, το καλοκαίρι του 2010.
Μετέφερε 5-6 σκοπιανούς τουρίστες προς Χαλκιδική. 

    Η αστυνομία στον συνοριακό σταθμό Νίκης , Ευζώνων, Δοιράνης, παρέλειψε να βάλει δίπλα την πινακίδα  "αναγνωρίζεται από την Ελλάδα με το όνομα FYROM".      

    Προς Χαλκιδική το καλοκαίρι κατευθύνονται αυτοκίνητα και τουρίστες από πολλές ξένες χώρες. Οπότε το ΜΚ το είδαν αρκετοί. Άσχετα με την ονομασία ISO στον ΟΗΕ, η Ελλάδα την αναγνωρίζει ως FYROM και τα αρχικά δεν μπορεί να είναι ΜΚ, τουλάχιστον μέσα στην χώρα μας. 
       Σήμερα ,12 Μαρτίου ημέρα Σάββατο, στην παραλία Θεσσαλονίκης και στο ύψος του αγάλματος του Μ Αλεξάνδρου, ένα πράσινο τουριστικό από Οχρίδα είχε πίσω την ίδια πινακίδα/αυτοκόλλητο ΜΚ. Πιο μπρος και στο ύψος του περιπτέρου, στον ίδιο κεντρικό παραλιακό δρόμο ήταν παρκαρισμένα τουριστικά απο Βουλγαρία ,Ουγγαρία Τουρκία κ.α. Είναι πιθανότατο πολλοί από αυτούς τους ξένους επισκέπτες να είδαν ότι υπάρχει αυτοκίνητο τουριστικό από την FYROM με το αυτοκόλλητο ΜΚ και οι Θεσσαλονικείς να αδιαφορούν. Θα μπορούσαν λοιπόν εκεί στα σύνορα Νίκης και Ευζώνων να πράττουν έγκαιρα ότι πρέπει και να μην αναγκάζουν εδώ ετεροχρονισμένα και με διακριτικότητα να συνιστούμε στους οδηγούς να βγάλουν το αυτοκόλλητο, αφού έχει γίνει βεβαία η ζημιά. 

     Οι σκοπιανοί εργάζονται σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους χώρους ,όπως και το τελευταίο τους τραγούδι στην Eurovision περί “Μακεδόνα” και “Ρωσιδας”, οπότε και εμείς παντού πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση αν θέλουμε να τους αντιμετωπίσουμε με τούς κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του “σύγχρονου” Πολιτισμού.

    P.S. Τα αρχικά ΜΚ σαν κατοχύρωση ISO δεν είναι μόνιμα στον ΟΗΕ .Αλλάζουν κατά καιρούς. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν αναγνωρίζει το συγκεκριμένο ISO , όπως έχει άλλωστε και το δικαίωμα.

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...