Sunday, July 21, 2013

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις απάτες σε κοινοτικά κονδύλια

 Νικος Χρυσολωρας
-
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρότεινε χθες η Κομισιόν. Η νέα υπηρεσία θα διερευνά αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε., όπως η υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, οι υπερτιμολογήσεις έργων, η παροχή πλαστών παραστατικών, η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων, κ.λπ. Ανάμεσα στις εξουσίες της, εφόσον βεβαίως συναινέσουν και τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο με την εισήγηση της Κομισιόν, θα είναι και η παραπομπή των εγκληματιών στα εθνικά δικαστήρια. «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει ότι κάθε υπόθεση που αφορά εικαζόμενη απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. θα παρακολουθείται μέχρι τέλους, ούτως ώστε οι εγκληματίες να γνωρίζουν ότι θα διωχθούν και θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Μόνον έτσι θα υπάρξει σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Δεν ασκούνται διώξεις.
 Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους στις Βρυξέλλες, το ποσοστό των διώξεων που αφορούν εγκλήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε. διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος-μέλος στο άλλο, με μέσο όρο καταδικών στην Ε.Ε. μόλις 42,3%. Πολύ χαμηλότερα είναι τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ελλάδα. Από τις 86 υποθέσεις απάτης που παραπέμφθηκαν στα δικαστήρια της χώρας μας την περίοδο 2006-2011, οι 26 κατέληξαν στην άσκηση ποινικής δίωξης και μόλις οι 5, δηλαδή ποσοστό 19,2% σε καταδίκες. Πρόκειται για ένα από τα χειρότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Το πρόβλημα δεν αφορά πάντως μόνο την Ελλάδα. Σε πολλές περιπτώσεις, υποστηρίζει η Κομισιόν, δεν ασκείται καμία δίωξη, με αποτέλεσμα οι απατεώνες, εκμεταλλευόμενοι τα κενά της νομοθεσίας, να ξεφεύγουν με τα χρήματα των φορολογουμένων στην τσέπη. Ακόμη και όταν ασκείται δίωξη σε κάποιες υποθέσεις, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τα ποσοστά καταδικαστικών αποφάσεων για αδικήματα εις βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση της Κομισιόν, εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα διεξάγουν τις έρευνες και θα ασκούν τις διώξεις στο εκάστοτε κράτος-μέλος, χρησιμοποιώντας εθνικό προσωπικό και εφαρμόζοντας το εθνικό δίκαιο. Τα εθνικά δικαστήρια θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο της νομιμότητας, δηλαδή θα εξετάζουν προσφυγές επί των πράξεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ένα «Σώμα» δέκα ατόμων, αποτελούμενο από τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, τους 4 αναπληρωτές και τους 5 εντεταλμένους εισαγγελείς, θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη ενοποίηση ενωσιακού-εθνικού επιπέδου, ιδίως όσον αφορά τη συμφωνία για την ανάθεση των υποθέσεων. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα έχει αποκεντρωμένη δομή, στο πλαίσιο των εθνικών δικαστικών συστημάτων.
Οι αλλαγές στον OLAF. 
Τέλος, η Κομισιόν εισηγείται και αλλαγές στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF). Με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η OLAF θα παραμείνει αρμόδια για τις διοικητικές έρευνες σε τομείς που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως παρατυπίες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε., καθώς και σοβαρά παραπτώματα ή εγκλήματα χωρίς δημοσιονομικές επιπτώσεις, που διαπράττονται από το προσωπικό της Ε.Ε. Ως εκ τούτου, η OLAF δεν θα διενεργεί πλέον διοικητικές έρευνες για απάτη ή άλλα εγκλήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τέτοια εγκλήματα θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εάν η OLAF έχει υπόνοιες για τέτοιου είδους ποινικά αδικήματα, θα υποχρεούται να τις αναφέρει το ταχύτερο δυνατό στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν και δεν θα διεξάγει πλέον έρευνες στον τομέα αυτόν, η OLAF θα συνεχίσει να παρέχει βοήθεια στη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατόπιν σχετικού αιτήματος (όπως συμβαίνει ήδη σήμερα με τις εθνικές εισαγγελικές αρχές).
http://news.kathimerini.gr
21/7/13
--
-

ΣΧΕΤΙΚΟ:

No comments :

Post a Comment

Only News

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021
Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021

https://www.youtube.com/watch?v=q6zSoc2ntM4

Δημοσιεύτηκε από Geo Kok στις Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Calculadora para la Cola de Vacunación en México

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin