Thursday, May 30, 2013

Κομισιόν: Επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να αναλάβει δράση προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανακτήσουν εθνικούς θησαυρούς που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφός τους.
Οι προτεινόμενες αλλαγές θα εφαρμόζονται στα πολιτιστικά αγαθά που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί» και απομακρύνθηκαν παράνομα μετά το 1993 και βρίσκονται πλέον στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, που θεωρείται ότι δεν είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να ενισχυθεί με τους ακόλουθους τρόπους:Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ορισμού των πολιτιστικών αγαθών. Ο ορισμός θα πρέπει να καλύπτει όλα τα πολιτιστικά αγαθά που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις διοικητικές διαδικασίες των χωρών της ΕΕ.

Επέκταση της προθεσμίας για την έναρξη των διαδικασιών επιστροφής που μπορούν να κινήσουν τα κράτη μέλη που έχουν υποστεί απώλεια πολιτιστικού αγαθού ενώπιον των δικαστηρίων της χώρας όπου βρίσκεται πλέον το εν λόγω αγαθό.

Χρήση του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά, ώστε να διευκολύνεται η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών.

Ανάθεση του βάρους της απόδειξης στον νομέα (αν ζητείται αποζημίωση). Όταν η επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού διατάσσεται από εθνικό δικαστήριο, αν ο νομέας (ο τελευταίος κάτοχος) ζητεί αποζημίωση για την επιστροφή του εν λόγω αγαθού, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι, κατά τον χρόνο της απόκτησής του, επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, ώστε να εξασφαλίσει τη νόμιμη προέλευση του πολιτιστικού αγαθού.

Η πρόταση επικαιροποίησης της οδηγίας θα συζητηθεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όταν εκδοθεί, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους ένα έτος για να συμμορφωθούν με τις νέες διατάξεις.

Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που κυμαίνονται από την παράνομη απομάκρυνση πολιτιστικών αγαθών χωρίς ρητή άδεια έως την εμπορία κλεμμένων αγαθών. Συχνά πρόκειται για το αποτέλεσμα οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως σε μια εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα με σημαντική πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά, αναφέρει η Επιτροπή.

Η ισχύουσα οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε για να εξασφαλιστεί η επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που χαρακτηρίζονται ως «εθνικοί θησαυροί καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» και ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα της οδηγίας ή αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα δημόσιων συλλογών ή καταλόγων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων.

Το παράρτημα περιλαμβάνει κατάλογο με διάφορες κατηγορίες πολιτιστικών αγαθών που πληρούν τα κριτήρια επιστροφής τους στα κράτη μέλη καταγωγής τους, ταξινομημένα κατά ηλικία και ορισμένη αξία ή οικονομικό όριο (π.χ. αρχαιολογικά αντικείμενα ηλικίας άνω των 100 ετών, εικόνες και πίνακες ζωγραφισμένοι με το χέρι ηλικίας άνω των 50 ετών και αξίας 150.000 ευρώ).

Από εθνικές εκθέσεις και αξιολογήσεις της Επιτροπής προκύπτει ότι η οδηγία χρησιμοποιείται σπάνια και έχει περιορισμένο αποτέλεσμα. Προς το παρόν, ούτε αποτρέπει επαρκώς τους εγκληματίες που βάζουν στο στόχαστρό τους ειδικά πολιτιστικά αγαθά ούτε προλαμβάνει τη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών άγνωστης προέλευσης.

Οπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Αντόνιο Ταγιάνι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων των κρατών μελών είναι υψίστης σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό, η πρότασή είναι αναγκαία ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, η οποία προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στους εθνικούς μας θησαυρούς συνιστούν σοβαρή απειλή όσον αφορά την προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τις ρίζες και την ιστορία του πολιτισμού μας, κατέληξε ο κ. Ταγιάνι.

Από την πλευρά της, η Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία, Ανδρούλλα Βασιλείου δήλωσε ότι: «Όλοι συμφωνούμε ότι η ευρωπαϊκή κληρονομιά έχει μεγάλη αξία και ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την προστατεύσουμε, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ».

«Πιστεύω ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα παρανόμως απομακρυνθέντα αγαθά πρέπει να διαδίδονται ταχύτερα και ευρύτερα, ενώ χρειάζεται εντατικότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών», κατέληξε.

www.sigmalive.com
30/5/13
--
-
ΣΧΕΤΙΚΑ:

No comments :

Post a Comment

Only News

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin