Monday, August 29, 2011

Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ” Μέρος 2ο .......

Ταξιδεύοντας από Θεσσαλονίκη προς Κατερίνη -Λάρισα και μετά την γέφυρα του γαλλικού ποταμού προπορευόταν ρυμουλκούμενη νταλίκα από Σκόπια με αυτοκόλλητο ΜΚ σε ευκρινές σημείο. Λίγο πιο κάτω το ίδιο σε επιβατικό όχημα Έχοντας στο αυτοκίνητο την απόφαση του υπουργείου οικονομικών (Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”), έστριψα αριστερά στον σταθμό αστυνομίας που είναι στα διόδια Μαλγάρων. Αφού τους έδειξα την σχετική απόφαση/οδηγία (Δ19Β 5032873 ΕΞ 2011/28/7/2011) ,ζήτησα να ακινητοποιηθούν τα δυο αυτά οχήματα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες είτε αποκόλλησης των σημάτων ΜΚ , είτε τοποθέτησης αυτοκόλλητου ακύρωσης/επιφύλαξης. Η άμεση απάντηση των οργάνων ήταν : και στα τελωνεία τι κάνουν ? Κάθονται στα κλιματιστικά τους και τα αφήνουν να περάσουν έτσι? Ώσπου να τους εξηγήσω και να διαβάσουν ακόμα μια φορά πιο προσεκτικά το έγγραφο, το ΙΧ επιβατικό πέρασε τα διόδια. Προσπάθησα επαναλαμβάνοντας τις συνέπειες σιωπηρής αναγνώρισης από εμάς εδώ στην Ελλάδα της ονομασίας “Μακεδονία” ώστε να γίνει εφαρμογή της οδηγίας (Δ19Β 5032873 ΕΞ 2011/28/7/2011) στο φορτηγό τουλάχιστον που πλησίαζε τα διόδια, αλλά μάταια. Πάλι οι ευθύνες στα τελωνεία.
Πέρασα τα διόδια, και μετά από 5-6 χιλιόμετρα, προσπέρασα το συγκεκριμένο φορτηγό να συνεχίζει την πορεία του ανενόχλητο. Το ΙΧ δεν το συνάντησα : ίσως αν έτρεχα με 160 θα το συναντούσα.
Στην επιστροφή την άλλη μέρα και στο parking τω Τεμπών προς Κατερίνη ήταν παρκαρισμένο άλλο ΙΧ με αρχικά ΜΚ (φωτογραφία πάνω). Δίπλα στο ίδιο parking παρκαρισμένα τουριστικά και ΙΧ από άλλες χώρες να βλέπουν ότι επιτρέπεται στην Ελλάδα ο κωδικός “ΜΚ” . Στο απέναντι parking προς Λάρισα ήταν περιπολικό με όργανα που έβαζαν σε τάξη τη κίνηση. Δεν τους απασχόλησα.
Πριν δύο εβδομάδες, σε διαδρομή από Κομοτηνή προς Θεσσαλονίκη και λίγο πριν την Ξάνθη, ο ίδιος κωδικός σε νταλίκα (φωτογραφία κάτω ). Κατεβαίνοντας το Δερβένι, το ίδιο σε μια άλλη. Γενικά, είτε σε ΙΧ. είτε σε φορτηγά από Σκόπια διαπιστώνει κανείς, ότι ένα ποσοστό γύρο στο 20-25% έχουν αυτοκόλλητα ΜΚ χωρίς σήμα ακύρωσης /επιφύλαξης και κυκλοφορούν ανενόχλητα.

 Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση αυτοκόλλητου σε οχήματα που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ”
α)Το αριθμ. Πρωτ. Φ432/29947/3492/15-7-2011 έγγραφο της Δ/νσης Εμπορευματικών
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
β) Η από 20-5-2011 επιστολή της Δημοκρατικής Αναγέννησης
γ) Το αριθμ. πρωτ. Γ411/25663/2378/8-6-2011 έγγραφο της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
δ) Το αριθμ. πρωτ. 29461/22-6-2011 έγγραφο της Α3 Δ/νσης του Υπουργείου Εξωτερικών
Με αφορμή τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, υπενθυμίζουμε την αριθμ. Ε2748/315/ΑΟ019/ 24-
10-95 διαταγή του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Τελωνειακές διαδικασίες στις συναλλαγές με
FYROM» η οποία εκδόθηκε σε συνέχεια της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και FYROM
της 13ης -9-1995, με την οποία προβλέπεται ότι κατά την είσοδο οχημάτων(ιδιωτικών, λεωφορείων,
φορτηγών) που φέρουν την ένδειξη “ΜΚ” στην επικράτεια της Ελλάδος, οι Τελωνειακές αρχές
θέτουν πάνω σε ελεύθερο χώρο στο πίσω τζάμι των ιδιωτικών οχημάτων και στην περίπτωση των
λεωφορείων και φορτηγών στο πρόσθιο ή στο οπίσθιο μέρος αυτών αυτοκόλλητο, επί του οποίου
αναγράφεται το ακόλουθο κείμενο της Ελληνικής επιφύλαξης για τη χρήση του κωδικού αυτού:
«Η χρήση/αναγραφή του χαρακτηριστικού σήματος ΜΚ επί του παρόντος οχήματος δεν
συνεπάγεται αναγνώριση από την Ελλάδα της ισχύος αυτού».
Το αυτοκόλλητο αυτό πρέπει να παραμένει επί του οχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της
κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, οχήματα δε που δεν φέρουν το αυτοκόλλητο δεν επιτρέπεται να
κυκλοφορούν.
Επιπρόσθετα ενημερώνουμε τους αποδέκτες κοινοποίησης του παρόντος ότι, σε περίπτωση
αφαίρεσης του αυτοκόλλητου από το όχημα και εφόσον αυτό γίνει αντιληπτό είτε από τις αρμόδιες
διωκτικές αρχές της χώρας μας ( Τελωνειακές, Αστυνομικές κ.λ.π.) είτε κατόπιν συγκεκριμένης
καταγγελίας από πολίτες, τότε λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την μη περαιτέρω κυκλοφορία
του οχήματος αυτού.
Ο προϊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Εσωτερική Διονομή:
1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Π. Οικονόμου
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. 1. Καπελέρη
3. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. κ. Κ. Νηχωρίτη
4. Δ/νση 19η / Τμήματα Α’, Β’ 2


You might also like:

No comments :

Post a Comment

Only News

Featured Post

“The U.S. must stop supporting terrorists who are destroying Syria and her people" : US Congresswoman, Tulsi Gabbard

US Congresswoman, Tulsi Gabbard, recently visited Syria, and even met with President Bashar Al-Assad. She also visited the recently libe...

Blog Widget by LinkWithin